Informace o nás                                                          

LUKA
jako právnická osoba vzniklá na základě zák. č. 83/1990 Sb. v platném znění je dobrovolné,
nezávislé a neziskové sdružení občanů a právnických osob jehož cílem je :

 1. organizovat kulturní, společenské a sportovní akce se záměrem realizovat
  aktivní proces integrace postižené a zdravé populace i v rámci mezinárodní spolupráce.
 2. tvůrčím způsobem rozpracovat a koordinovat spolupráci odborníků, rodičů
  a širší veřejnosti na bázi seminářů, vzdělávacích kurzů a školení  v oblasti
  pedagogiky, psychologie, medicíny, ale i alternativních oborů zaměřené 
  na osobnosti každého z nás.
 3. vybudovat platformu lidí zaměřených na dobrovolnou pomoc a aktivity
  v oblasti asistence, rané péče a podpory speciálních zařízení.
 4. odkrýt a následně rozpracovat pracovní aktivity postižených v návaznosti
  na síť firem, které mohou poskytnout pracovní příležitosti.
 5. vytvořit dosud chybějící zázemí pro sdružování a setkávání rodičů
  postižených a zdravých dětí v oblasti volnočasových aktivit.