pobyt HELP-klub Karviná

07.05.2009 10:48

 

HELP klub vznikl v roce 1991 spontánně při setkávání rodičů dětí postižením, kteří vodili své děti do nově zřízeného Stacionáře na ul. Lipová. Zakladateli byli p. Pěva Žaludová a ing. Otakar Nevrlý.

Od svého založení sdružuje rodiče a přátele dětí s postižením, kteří musí denně řešit podobné problémy- v rodinách, ve školních a zdravotních zařízeních, při styku s úřady, s integrací mezi zdravou populaci, s bezbariérovými přístupy a pod.