Papsek - podzimky

26.10.2014 15:29
  • Zaměřeno na pobyt v přírodě, 
  • terapie se zvířaty (koně a psi), 
  • halloweenové slavnosti s karnevalem, 
  • dílny výrobků z přírodnin, dýní a další.