4. LUKLYMPIÁDA

20.05.2011 12:16

IV. Integrační sportovní víkend proběhl ve dnech 20. – 22. května 2011 v integračním Centru „MOSTY V LUKÁCH“ v Loučce u Choliny.

Tento ročník byl pojat velmi netradičně s cílem uskutečnit spojení osamělých seniorů a dětí ze sociálně slabých rodin v rámci víkendového pobytu s kulturně-sportovním charakterem. Hlavním cílem bylo pomocí lehčích sportovních aktivit a společenských soutěží oboustraně prožít víkend a navázat přátelství mezi uvedenými skupinami účastníků.

 Jeho realizaci zajišťovali pracovníci o. s. a jeho příznivci z řad dobrovolníků s mnohaletými zkušenostmi v pořádání akcí stejného či podobného charakteru.       

 

Fotogalerie: LUKLYMPIÁDA