5. LUKLYMPIÁDA

14.09.2012 14:10
V. Integrační sportovní víkend – Luklympiáda
 
V. Integrační sportovní víkend proběhl ve dnech 14. – 16. září 2012 v integračním centru „MOSTY V LUKÁCH“ v Loučce u Choliny.
Tak jako minulý, tak i tento ročník byl pojat velmi netradičně s cílem uskutečnit spojení osamělých seniorů a dětí ze sociálně slabých rodin v rámci víkendového pobytu s kulturně-sportovním charakterem. V letošním roce se akce zúčastnily také rodiny s dětmi z Mateřského centra v Konici a tak byl efekt
integračního setkání ještě více prohlouben. Hlavním cílem bylo pomocí lehčích sportovních aktivit a společenských soutěží oboustraně prožít víkend a navázat přátelství mezi uvedenými skupinami účastníků.
Jeho realizaci zajišťovali pracovníci o. s. a jeho příznivci z řad dobrovolníků s mnohaletými zkušenostmi v pořádání akcí stejného či podobného charakteru.       
 

Fotogalerie: 5. LUKLYMPIÁDA